ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท เพราะความยั่งยืนนับเป็นรากฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานเพื่อความยั่งยืน

เราเผยแพร่ความคืบหน้าในการดำเนินงาน ความสำเร็จ และความท้าทายที่เราเผชิญในรายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปีของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม