ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

เนื่องจากเรายึดความยั่งยืนเป็นหลักของแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ความยั่งยืน จึงหยั่งรากเป็นแกนสำคัญในทุกหน่วยธุรกิจหลักของไทยยูเนี่ยน และยังทำหน้าที่เป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้ที่เราใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติที่สำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานเพื่อความยั่งยืน

เราเผยแพร่ความคืบหน้าในการดำเนินงาน ความสำเร็จ และความท้าทายที่เราเผชิญในรายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปีของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม