จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มงวด ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเพิ่มระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับการดำเนินงานของทั้งกลุ่มให้ได้ตามมาตรฐานสากล แนวปฏิบัตินี้ได้กำหนดทิศทางวิธีการการจัดการประเด็นต่างๆ ที่ไทยยูเนี่ยน และภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน มีผลบังคับใช้กับพนักงานของเรา บริษัทย่อย และผู้ประกอบการคู่ค้าของเราในทุกผลิตภัณฑ์ – รวมถึงผู้ที่อยู่ในธุรกิจประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งจัดซื้อทั่วไป เช่น ผู้ให้บริการด้านปศุสัตว์ การบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบอาหารและสารปรุงแต่ง และโลจิสติกส์ โดยจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานดังกล่าวได้รับการจัดทำไว้ 19 ภาษา

ในโครงการการปฏิบัติตามคำเรียกร้องของสังคม 3 ขั้นตอน ไทยยูเนี่ยนทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคู่ค้าโดย:

  • ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน;
  • ในโครงการสร้างความสามารถ บริษัทจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการคู่ค้าที่ต้องการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดของพันธกิจ และ
  • ทำการตรวจสอบผู้ประกอบการคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการจัดฝึกอบรมเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการทำธุรกิจร่วมกัน หากมีความจำเป็น

ปี 2560 เราเปิดตัวโครงการการพัฒนาเรือประมง และแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง หรือเรียกสั้นๆ ว่า VCoC ซึ่งสะทอ้นถึงสภาพการทำงานบนเรือประมงที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงนี้ เป็นส่วนขยายจากจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน

คู่ค้าทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยนในปัจจุบัน และคู่ค้ารายใหม่ต้องลงนามในแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงในการทำธุรกิจกับบริษัท ซึ่งเป็นการยืนยันว่า มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ VCoC กับเรือประมงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ดัชนีความยั่งยืนดาว โจนส์ ปี 2559 ตลาดเกิดใหม่ คำนวณผลการดำเนินงานของเราในด้าน “จรรยาบรรณธุรกิจ” จัดให้อยู่ในลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ดัชนี DJSI เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดที่ประเมินบริษัททั่วโลกในด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานได้ที่นี่

ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานสำหรับคู่ค้าของไทยยูเนี่ยน ที่นี่