เกี่ยวกับเรา

นับจากก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่น และยังคงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลจวบจนทุกวันนี้

ต้อนรับสู่ไทยยูเนี่ยน

เราคือผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใส่ใจการพัฒนาด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม เป็นเวลากว่าศตวรรษที่แบรนด์ของเราได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติยอดเยี่ยมมาเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

เสาหลักเชิงกลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยน

กลยุทธ์ของไทยยูเนี่ยนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก และปรับตัวเพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรของเรา

เราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีจิตใจมุ่งมั่นและทุ่มเท แต่ในขณะเดียวกันก็มีความถ่อมตน และทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติกัน ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ