ร่วมงานกับเรา

บุคลากรถือเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ ซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณมีส่วนผลักดันให้ไทยยูเนี่ยนก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นการลงทุนในตัวบุคลากรคือการลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัทเราเช่นกัน

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ความอ่อนน้อมและการให้เกียรติผู้อื่น โดยมีความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และทำหน้าที่ดูแลผู้คนและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

การร่วมงานกับไทยยูเนี่ยนซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของธุรกิจอาหารทะเล ซึ่งจะทำให้คุณอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรม รวมทั้งได้รับการยกย่องในการมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

การพัฒนาพนักงานเป็นสูตรแห่งความสำเร็จของเรา ที่ไทยยูเนี่ยนเราตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณค่าสูง และมีความมุ่งมั่น ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในด้านการรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าทางอาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม