รายงานและนโยบายความยั่งยืน

2019 PERFORMANCE OF KEY ECONOMIC ENVIRONMENTAL SOCIAL INDICATORS

Year 2563
File Size 880.82 KB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2562 (PDF)

Year 2563
File Size 6.28 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2561 (PDF)

Year 2562
File Size 22.01 MB
ดาวน์โหลด

Sustainability Report 2017 (Online format)

Year 2560
File Size 13.97 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2560 (PDF)

Year 2560
File Size N/A
ดาวน์โหลด

SUSTAINABILITY REPORT 2017 (iBOOKS)

Year 2561
File Size 17.63 MB
ดาวน์โหลด