รายงาน นโยบาย และเอกสารด้านความยั่งยืน

TCFD Disclosure 2022

Year 2565
File Size 320.93 KB
ดาวน์โหลด

Performance of Key Economic, Governance, Environmental, and Social Indicators 2021

Year 2565
File Size 793.14 KB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2564 (PDF)

Year 2565
File Size 16.66 MB
ดาวน์โหลด

Performance of Key Governance, Economic, Environmental, and Social Indicators 2020

Year 2564
File Size 2.42 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2563 (PDF)

Year 2564
File Size 45.37 MB
ดาวน์โหลด

2019 PERFORMANCE OF KEY ECONOMIC ENVIRONMENTAL SOCIAL INDICATORS

Year 2563
File Size 880.82 KB
ดาวน์โหลด