รายงาน นโยบาย และเอกสารด้านความยั่งยืน

Performance of Key Governance, Economic, Environmental, and Social Indicators 2020

Year 2564
File Size 2.42 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2563 (PDF)

Year 2564
File Size 45.37 MB
ดาวน์โหลด

2019 PERFORMANCE OF KEY ECONOMIC ENVIRONMENTAL SOCIAL INDICATORS

Year 2563
File Size 880.82 KB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2562 (PDF)

Year 2563
File Size 6.28 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2561 (PDF)

Year 2562
File Size 22.01 MB
ดาวน์โหลด

SUSTAINABILITY REPORT 2017 (MOBIPOCKET/KINDLE)

Year 2561
File Size 39.94 MB
ดาวน์โหลด