รายงานและนโยบายความยั่งยืน

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2561 (PDF)

Year 2562
File Size 22.01 MB
ดาวน์โหลด

Sustainability Report 2017 (Online format)

Year 2560
File Size 13.97 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2560 (PDF)

Year 2560
File Size N/A
ดาวน์โหลด

SUSTAINABILITY REPORT 2017 (iBOOKS)

Year 2561
File Size 17.63 MB
ดาวน์โหลด

SUSTAINABILITY REPORT 2017 (MOBIPOCKET/KINDLE)

Year 2561
File Size 39.94 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559 (PDF)

Year 2559
File Size 27.69 MB
ดาวน์โหลด