รางวัลและความสำเร็จ

ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน เราให้ความสำคัญการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งทำให้เราได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก ‘Thailand MIKE Awards 2021’ ในฐานะสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ‘Thailand Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) 2021’ ในฐานะองค์กรที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) อีกทั้งมีความโดดเด่นด้านการจัดการองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มอบรางวัลโดยสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI SEA) ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล ‘New Code of Work Award 2021’ ในฐานะองค์กรผู้นำยอดเยี่ยม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ‘New Code of Work Award 2021’ ในด้านความเป็นผู้นำ มอบรางวัลโดย PeopleStrong โดยไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมต่อสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในการปรับโฉมการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการบุคคลเข้ามาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

Thai Union Wins Innovation Excellence Award

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลพระราชทาน Innovation Excellence Award จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA สำหรับผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้จะมอบให้บริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้รับรางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในเอเชีย จากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 ในหมวดประเทศไทย

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่นในเอเชีย นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากงาน Asian Excellence Awards ครั้งที่ 10 ในหมวดประเทศไทย ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างยอดเยี่ยม มีผลประกอบการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

Thai Union Group CEO Ranked First in IntraFish Seafood Power 100

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับโดยกองบรรณาธิการของนิตยสารระดับโลก IntraFish จากประเทศนอร์เวย์ ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก เนื่องจากผู้บริหารของไทยยูเนี่ยนมีบทบาทในการเป็นผู้นำและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนและมีจริยธรรม ทั้งในประเทศไทยและในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน ยังผลักดันนวัตกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ทำให้บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละวัน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นพื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยยูเนี่ยนแคร์

ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่อช่วยปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้เรายังสร้างแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงาน ควบคู่ไปกับสนับสนุน ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับชุมชน เราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเติบโตไปด้วยกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม