รางวัลและความสำเร็จ

ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน เราให้ความสำคัญการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งทำให้เราได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award

ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัล 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในการปรับโฉมการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการบุคคลเข้ามาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

ไทยยูเนี่ยนรับรางวัล THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2019

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ในสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ไทยยูเนี่ยนรับรางวัล BEST SUSTAINABILITY EXCELLENCE AWARD 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยเงินทุน 30,000-100,000 ล้านบาท ที่มีการทำงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

ผู้บริหารไทยยูเนี่ยนรับรางวัลสำหรับความทุ่มเทและความเป็นผู้นำ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล ซีอีโอยอดเยี่ยม และนายยอร์ก ไอร์เล เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รับรางวัล ซีเอฟโอยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review สำหรับความโดดเด่นในด้านการทุ่มเทและความเป็นผู้นำ

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละวัน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นพื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยยูเนี่ยนแคร์

ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่อช่วยปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้เรายังสร้างแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงาน ควบคู่ไปกับสนับสนุน ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับชุมชน เราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเติบโตไปด้วยกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม