ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราว SeaChange® ของเรา

ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก เราใส่ใจในการวางมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

เราตอบสนองเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราด้วยโครงการ SeaChange® กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในวิถีการดำเนินงานของเรา SeaChange® เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน เนื่องจากมีผลสะท้อนความสามารถของเราในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุคลากรของเรา สังคมของเรา และโลกของเรา นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ข้อมูลเพิ่มเติม