ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราว SeaChange® ของเรา

ตั้งแต่ปี 2559 กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ของไทยยูเนี่ยนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการดำเนินงานของเรา อาทิ การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเล การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมมาตรฐานด้านแรงงาน และการสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดโควิด-19

กลยุทธ์ SeaChange® จะยังคงช่วยสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “Healthy Living, Healthy Oceans” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้างในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านการขับเคลื่อนโครงงานหลัก 4 ด้าน คือ แรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ SeaChange ของเราสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและความคืบหน้าของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน เนื่องจากมีผลสะท้อนความสามารถของเราในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุคลากรของเรา สังคมของเรา และโลกของเรา นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ข้อมูลเพิ่มเติม