สังคม

แรงงานมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย โครงการภายใต้ SEACHANGE®

เราจริงจังกับรายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงโลก และมีความตั้งใจที่กำจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลชุมชน โครงการภายใต้ SEACHANGE®

เราต้องการสร้างผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงต่อชุมชนที่เราทำงานอยู่ด้วย โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม งานเพื่อชุมชน และการมีส่วนร่วมกับสังคมของเรา จะช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเราและทำงานกับเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม