ไทยยูเนี่ยนแต่งตั้ง ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนคนใหม่

กรุงเทพฯ – 14 กรกฎาคม 2558 , กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล และผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลกประกาศแต่งตั้ง ดร.แดเรี่ยน เมย์ แมคเบน (Darian May McBain)ใน ตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 รับผิดชอบด้านกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และขึ้นตรงกับนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

ดร. แมคเบน มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้บรรลุผล สัมฤทธิ์ด้านความยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง ดร. แมคเบน มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานร่วมกับองค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนมาแล้วทั่วโลก และก่อนหน้าที่ดร. แมคเบน มาร่วมงานที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เธอได้เป็นผู้อำนวยการร่วมของบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ ดร. แมคเบน ยังมีประสบการณ์ทำงานกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์นานหลายปีในตำแหน่งอาจารย์ที่ ปรึกษาด้านความยั่งยืนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท อีกทั้งยังเป็นผู้เขียนร่วมของบทความวิชาการและหนังสือด้านการวิเคราะห์ความ ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน ดร. แมคเบนมีความสามารถรอบด้านทั้งจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เธอได้เคยทำงานร่วมกับนักการเมืองระดับรัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย สหภาพยุโรป และ ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน

ดร. แมคเบน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปรัชญา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์

การแต่งตั้ง ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “การมุ่งขยายการเติบโตธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจหลัก การพัฒนาและการดำเนินงานต่างๆ ในระดับสากลอย่างถ่องแท้ จึงมั่นใจว่าประสบการณ์ในระดับนานาชาติของดร.แดเรี่ยน จะเป็นอีกกำลังสำคัญหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนให้เติบ โตอย่างยั่งยืนระยะยาวต่อไปในอนาคต”

“ในนามของคณะกรรมการและพนักงานกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เราทุกคนขอต้อนรับดร.แดเรี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของเราและมีความยินดีที่จะได้ ร่วมงานกันในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเฉกเช่นในเวลานี้”