ไทยยูเนี่ยนได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้จัดตั้ง "Global Treasury Center"

บรรยายใต้ภาพ: มร. ยอร์ก ไอร์เล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และ คุณจันทวรรณ สุจริตกุล(ขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุงเทพ – 7 กรกฎาคม 2558 , เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, มร. ยอร์ค ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการศูนย์บริหารเงิน (Global Treasury Center) ในประเทศไทย โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมจากบริษัทลูกทั่วโลกในการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจัดหาเงินทุน รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) ในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารเอชเอสบีซี ให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับบริการบริหารสภาพคล่องธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเงินในบัญชีระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ โดยบริการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทใน เครือได้ทั่วโลก โดยจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการระดมทุนระหว่างบริษัทในเครือ