กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ต้อนรับคณะรัฐมนตรีประเทศฟิจิเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารทะเลบรรยายใต้ภาพ: นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (ยืนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน นายไอเนีย เซรูอิราตู (ยืนที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบท ทะเล และการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ประเทศฟิจิ นายไอโนเก ไวนีโกโล (ยืนที่ 5 จากขวา) ปลัดกระทรวงการประมงและป่าไม้ และนายไอซาเก บาตีบาซากา (ที่ 2 จากซ้ายมือ) ผู้อำนวยการกรมประมง

สมุทรสาคร – นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง บริษัท กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ให้การต้อนรับนายไอเนีย เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบท ทะเล และการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ประเทศฟิจิ นายไอโนเก ไวนีโกโล ปลัดกระทรวงการประมงและป่าไม้ และนายไอซาเก บาตีบาซากา ผู้อำนวยการกรมประมง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตกุ้งแช่แข็งของไทยยูเนี่ยน เพื่อศึกษาดูงานด้านประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย ณ โรงงานไทยยูเนี่ยน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้