ไทยยูเนี่ยน มุ่งมั่นส่งเสริมแนวทางปฏิบัติการประมงที่ยั่งยืน ผลักดันการจ้างแรงงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

1 ธันวาคม 2559 — ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มีพันธกิจมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมง และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการจ้างแรงงานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติตามพันธกิจดังกล่าว บริษัทเริ่มต้นด้วยการใช้นโยบายต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิง ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กล่าวในบทความเรื่อง “Tackling Slavery at Sea” (การจัดการการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมบนท้องทะเล) ใน Medium.com

จากบทความดังกล่าว ดร.แดเรียน ได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าพัฒนา ซึ่งเรื่องแรก คือ การผลักดัน SeaChange หรือกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบัติด้านแรงงานที่ส่งเสริมเรื่องการจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ตามมาด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโครงการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่การจับมาจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จพร้อมบริโภค ซึ่งความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบนี้ เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบของไทยยูเนี่ยน ซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้รับการผลิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แรงงานทั้งในทะเลและบนภาคพื้นดิน ประเด็นที่สามคือ การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและการพิสูจน์ที่เข้มข้นที่สุดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้จากภายนอกและสังคม ซึ่งทำงานด้านการส่งเสริมการปฏิบัติต่อแรงงานที่ได้มาตรฐานและการขจัดการกดขี่แรงงานออกไปจากอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังทำงานร่วมกับหน่วยงานหลายแห่ง ในการผลักดันให้พนักงานแรงงานมีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่ทางสังคม อีกทั้งบริษัทยังตระหนักต่อความคิดเห็นต่อประเด็นด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ปัญหายังคงมีอยู่ และไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่ายังมีงานอีกหลายอย่างต้องทำ บริษัทจะเดินหน้าทำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอุตสาหกรรมอาหารทะเลในวงกว้าง โดยจะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและให้แน่ใจว่ามีการใช้แรงงานที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายกับพนักงานทั้งหมด

อ่านบทความ “Tackling Slavery at Sea” ฉบับเต็ม ได้ที่ Medium.com ตามลิงค์นี้ : https://medium.com/@darian_mcbain/tackling-slavery-at-sea-c63901e4e53f#.25ngdiqjn

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีต่อเรื่องการจ้างงานที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามความพึงพอใจของลูกจ้าง ได้ที่เว็บไซต์ SeaChange® ของบริษัท: http://www.thaiunion-sustainability.com/safe-and-legal-labour.php