ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล 2016 Gold Standard Awards ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม

บรรยายใต้ภาพ คุณคณิน แก้วอินทร์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ มร.ชอง มิเชล ดูม๊องท์ ประธาน Ruder Finn Asia

2 ธันวาคม 2559 กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล 2016 Gold Standard Awards ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม ประเภท Global-Asia Program จาก PublicAffairsAsia เมื่อวานนี้

รางวัล Gold Standard Awards ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม มอบให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน หรือการมีธรรมาภิบาล ซึ่งส่งเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กร และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงค่านิยมด้านธรรมาภิบาล หรือความรับผิดชอบขององค์กร

รางวัลที่ได้ในหมวดการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม ประเภท Global-Asia เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมประมงของโลก

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัลที่สำคัญนี้ ความยั่งยืนถือเป็นหัวใจของธุรกิจที่ไทยยูเนี่ยน ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเล เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อทั้งอุตสาหกรรม” ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนกล่าว

รางวัล Gold Standard Awards จัดขึ้นโดย PublicAffairsAsia ในปี 2551 โดยมอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์องค์กร,​ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย