ไทยยูเนี่ยนให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน


มร.วาย ยัท ปาโก้ ลี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานไทยยูเนี่ยน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ยิ่งขึ้น