ไทยยูเนี่ยนแจงกลับกรีนพีซ โปร่งใสเปิดสาธารณะชนรับรู้

25 สิงหาคม 2559, กรุงเทพฯ – ไทยยูเนี่ยน พร้อมบริษัทภายใต้การดูแลทั่วโลก มุ่งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักดีว่าอนาคตของบริษัท และอนาคตของท้องทะเลของเราจะคงอยู่ได้ด้วยการก้าวไปอย่างมีความรับผิดชอบของ เรา ไม่มีใครมีสูตรสำเร็จหรือสูตรง่ายๆ ในการตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เราได้ทำงานอย่างไม่ลดละและลงทุนมหาศาลเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง แท้จริง ซึ่งจะยังเอื้อประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลสำหรับทุกคน นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราได้พัฒนา SeaChange® กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทั่วโลกของเรา กลยุทธ์ SeaChange® จะทำให้มั่นใจได้ว่า:

  • ท้องทะเลจะสมบูรณ์อย่างยั่งยืนในปัจจุบันและสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตด้วยความพยายามของเราในการปรับปรุงการประมง;
  • พนักงานของเราได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายและทำงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจในการตัดสินใจในการทำงาน;
  • เรือที่เราซื้อสินค้าด้วย เป็นเรือถูกกฎหมายและดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ

เราเคารพในจุดยืนขององค์กรกรีนพีซ อันที่จริงเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันในเรื่องการรักษาท้องทะเลให้มีความ สมบูรณ์สืบทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถสนับสนุนวิธีการที่กรีนพีซ ใช้ในการสร้างกระแสรณรงค์ กับไทยยูเนี่ยน เรากำลังทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเราและ ผลักดันการปรับปรุงต่างๆ ไปยังอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก ทั้งๆ ที่กรีนพีซก็ตระหนักดี ว่าเรายังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในการให้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้กับอุตสาหกรรมนี้ทั่วโลก ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลและกำหนด กฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันนี้ประสบความสำเร็จใน อนาคต

กรีนพีซทราบดีถึงความพยายามนี้ เรามีการหารือกันเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม กรีนพีซยังคงเลือกที่จะพุ่งเป้ามาที่ไทยยูเนี่ยน โดยพยายามบั่นทอนความพยายามต่างๆ ของเรา โดยวิธีการล่าสุดของพวกเขาคือ การพุ่งเป้าไปที่ผู้ค้ารายย่อย และในบางประเทศ พุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการอาหารและงานบริการ ซึ่งใช้หรือมีเก็บผลิตภัณฑ์ทูน่าไว้ในร้าน

เราสนับสนุนให้มีการหารือแบบเปิดเกี่ยวกับอนาคตและความสมบูรณ์ของท้อง ทะเลของเรา แต่กลับกลายเป็นว่าการหารือแบบเปิดไม่ได้เกิดขึ้น อันที่จริง สิ่งที่เกิดขึ้นห่างไกลจากการหารือดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราทำอะไรอย่างไม่มีการบิดเบือนและเพื่อแสดงถึงความมุ่ง มั่นของเราเสมอมาในเรื่องความโปร่งใส เราขอชี้แจงต่อกรีนพีซโดยแจ้งต่อสาธารณะตามลิงค์นี้ เหล่านี้เป็นคำถามที่กรีนพีซถามบริษัทธุรกิจอาหารทะเลระดับโลกทั้งหมด เราได้ส่งคำตอบของเราไปให้กรีนพีซเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เราอยากให้คุณอ่านสิ่งที่เราตอบไป และทำความเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนของท้องทะเล ธุรกิจอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ โดยเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงาน หลายล้านตำแหน่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เรารู้ดีว่าปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนี้ไม่ง่ายต่อการแก้ไข ที่ไทยยูเนี่ยน เราพยายามส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส และซื่อสัตย์กับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อยังประโยชน์ต่อการเป็นหนทาง แก้ไขในระยะยาว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมั่นใจว่า หลักฐานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจของการหารือและผลักดันให้เกิดทางออกในการแก้ไข ไม่ใช่เพียงแต่การใช้อารมณ์ที่พลุ่งพล่าน นี่เป็นแนวทางที่เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ท้องทะเลของเราคงความสมบูรณ์ไป ยังรุ่นต่อๆ ไป


The World Health Organisation estimates over one billion people rely on fish as their main source of animal protein, while the UN reports that 12% of the world's population earn their livelihood through fisheries and aquaculture.