ไทยยูเนี่ยนรับรางวัลโรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


บรรยายใต้ภาพ คุณวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

11 สิงหาคม 2559, กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ จากดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยรางวัลนี้คัดเลือกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการระบายน้ำเสีย หรือมีการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานกำหนด จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย