ไทยยูเนี่ยน ได้รับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป รับมอบรางวัล ESG100 จากคุณ คุณสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

30 สิงหาคม 2559 กรุงเทพฯ — เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล อีเอสจี 100 หรือ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้าน อีเอสจี (Environmental, Social and Governance: ESG) จากหน่วยงาน อีเอสจี เรทติ้ง ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวด ล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จำนวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือกจาก 621 บริษัทจดทะเบียน

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล อีเอสจี 100 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก คุณสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ไทยยูเนี่ยน กรุงเทพฯ สนามเป้า

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจาก ESG 100 จะประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ข้อมูลจากรายงานความยั่งยืน ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ และข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อ