ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น - เหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานกลั่นนํ้ามันปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยนในเมืองรอสต็อค ประเทศเยอรมัน