กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งใหม่


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในงานเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน หรือ Global Innovation Center (GIC)

7 มิถุนายน 2562, กรุงเทพฯ - เมื่อเวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ และนายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศํย และนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กราบบังคมทูลรายงาน

จากนั้น กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม กราบบังคมทูลรายงานนิทรรศการ ขณะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและที่มา ตลอดจนผลงานของศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน และเสด็จยังห้องปฏิบัติการอาหารของศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ทรงตำส้มตำปลาทูน่าสูตรพระราชทาน

นอกจากนี้ เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์ เป็นทูน่าแล่แผ่นบางปรุงรสพร้อมรับประทานที่ทำจากเนื้อปลาทูน่าล้วนสายพันธุ์ครีบเหลือง การกลั่นน้ำมันปลาทูน่าบริสุทธิ์คุณภาพสูง ซึ่งเป็นแหล่งกรดไขมันโอเมก้า 3 และดีเอชเอ และยังเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตนมผง และนวัตกรรมลายพิมพ์ดีเอ็นเอปลาทูน่า ที่สามารถตรวจสอบถึงสายพันธุ์ทูน่า และแหล่งน่านน้ำที่อยู่ของปลาทูน่าที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้การจับปลาทูน่ากระทบกับประชากรทูน่าในธรรมชาติ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน

ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก

ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนได้ย้ายจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มายัง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท สามารถรองรับ นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 40 ท่านและนักวิจัยกว่า 120 คนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วิศวกรรม ชีวการแพทย์ ศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการจากทั่วโลก ที่มาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการค้นคว้าวิจัย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
081-922-5135
Wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com