ไทยยูเนี่ยนเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ก่อนปรับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร– 31 พฤษภาคม 2565 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี ฉบับที่ 9 โดยมีเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 วางกรอบขั้นตอนการทำงานที่ไทยยูเนี่ยนที่ได้ดำเนินผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® โดยในปีนี้จะมีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ซึ่งจะรวมถึงการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets) เพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “2564 เป็นอีกปีที่ท้าทายในเรื่องของการทำงานด้านความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน เราต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดไม่ได้หยุดการทำงานด้านความยั่งยืนของเรา เรายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งในธุรกิจของเราเองและอุตสาหกรรมในวงกว้าง เราได้ทำงานตามแผนงานหลักทั้ง 4 ด้านของกลยุทธ์ SeaChange® อย่างต่อเนื่องและยังขยายขอบเขตการทำงานเพิ่มเติม เช่นในเรื่องการเงินเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนหรือ Blue Finance เพื่อให้เรายังคงเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรม”

รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จหลายประการในการทำงานด้านความยั่งยืนในปีที่ผ่านมา โดยไทยยูเนี่ยนได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 (scope 1, 2 and 3 emissions) การประกาศเป้าหมายการจัดหาปลาทูน่าอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2568 ซึ่งรวมถึงการกล่าวถึงปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ การใช้หลักการ “Employer Pays Principle” ในการสรรหาแรงงานข้ามชาติเพื่อให้แรงงานไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครทำงาน รวมถึงบริจาคอาหารกว่า 1 ล้านชุด ตลอดจนสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์

นายอดัม เบรนนัน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจกับผลงานของบริษัททั้งในปีที่ผ่านมาและรวมถึงนับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวกลยุทธ์ SeaChange® เรารู้สึกตื่นเต้นกับแผนการทำงานในอนาคต ซึ่งจะทำให้ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม จะมีการปรับแผนกลยุทธ์ ตั้งเป้าการทำงานไปจนถึงปี 2573 เราได้ส่งหนังสือถึงโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative) หรือ SBTi เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเราที่จะประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยเราได้เริ่มพูดคุยถึงประเด็นปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยยึดข้อเท็จจริง”

ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการทำงานด้านความยั่งยืน และได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship Index หรือ SSI จากการทำงานด้านความยั่งยืนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในกลุ่มบริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลก

สามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ของไทยยูเนี่ยน ได้ที่นี่