อาสาสมัครของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ยุโรป และแอฟริกา ร่วมกันเก็บขยะ 1,800 กิโลกรัม (1.8 ตัน) ในวันมหาสมุทรโลก

กรุงเทพ – 15 มิถุนายน 2565 – อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ยุโรป และแอฟริกาเข้าร่วมโครงการรณรงค์การเก็บขยะชายฝั่งสากล เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อม และยังสนับสนุนพันธกิจของบริษัทที่จะดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (Healthy Oceans)

พนักงานจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ในประเทศไทย พนักงานจากโรงงาน Pioneer Food Cannery (PFC) พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนที่เมืองเทมา ประเทศกานา และพนักงานของแบรนด์ Mareblu ประเทศอิตาลี ได้ร่วมกันเก็บขยะซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง 1,809 กิโลกรัม โดยจำแนกเป็น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟม ก้นบุหรี่ และขวดแก้ว

การทำความสะอาดชายฝั่งของแต่ละประเทศนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันมหาสมุทรโลก โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล

“มหาสมุทรทั่วโลกเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องแหล่งทรัพยากรที่สำคัญนี้” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรองประธานของ SeaBoS กล่าว “ไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ซึ่งถูกกำหนดเป็นแนวทางการทำงานของเราทุกวัน และความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในระหว่างการทำความสะอาดชายฝั่งนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของดังกล่าวได้”

ในประเทศไทย มีอาสาสมัครจำนวน 51 คนที่มาจากบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจ. โอคินอส ฟู้ด และบจ. แพ็คฟู้ด เอเชีย ร่วมกันเก็บขยะบริเวนพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วยอาสาสมัครอีกจำนวน 249 คนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร

ในประเทศอิตาลี มีพนักงานของ Mareblu จำนวน 15 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชาดหาด Genova Voltri ใน Liguria โดยเก็บก้นบุหรี่ได้กว่า 4,000 ชิ้น นอกจากนี้ พนักงานของโรงงาน Pioneer Food Cannery (PFC) และสมาชิกในชุมชนจำนวน 65 คน ที่เมืองเทมา ประเทศกานา ก็ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ Canoe Basin โดยรอบตลาด Canoe Basin และบริเวณท่าเรือประมง ทั้งนี้ PFC ยังจัดตรวจสุขภาพฟรีให้กับสมาชิกในชุมชนอีกด้วยเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลก โดยมีผู้เข้ามารับบริการตรวจมากกว่า 180 คน

ในประเทศไทย ขยะที่เก็บได้จะนำมาคัดแยกประเภท โดยขยะบางประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะส่งต่อไปยังโรงคัดแยกขยะในพื้นที่ ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่ ส่วนในประเทศอิตาลีและกานา ขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปจัดการกำจัดโดยหน่วยงานในพื้นที่

สำหรับประเภทขยะที่เก็บได้มากที่สุดในกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งสากลได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว โฟม ขวดพลาสติก รองเท้าแตะ ก้นบุหรี่ และขยะอื่นๆ

บรรยายภาพ อาสาสมัครของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนหลังจากช่วยกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายภาพ พนักงานของ Mareblu ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด Genova Voltri ใน Liguria

บรรยายภาพ พนักงานของ Pioneer Food Cannery และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ Canoe Basin โดยรอบ ตลาด Canoe Basin และท่าเรือประมง

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่นำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ อร่อย และสร้างสรรค์ มาสู่ลูกค้าทั่วโลกมาเป็นกว่า 45 ปี

ปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีเกินกว่า 141,000 ล้านบาท (4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และแรงงานทั่วโลกกว่า 44,000 คน ที่ทุ่มเทให้กับการบุกเบิกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ OMG MEAT เบลลอตต้า และมาร์โว่ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอาหารภายใต้แบรนด์ UniQTMBONE และ UniQTMDHA และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบรนด์ ZEAvita

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 8 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2564 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน