สิ่งแวดล้อม

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ หนึ่งในโครงการภายใต้ SeaChange®

การใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติของเรามีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมดมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สำคัญนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ หนึ่งในโครงการภายใต้ ®

เราริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของเรามีความทันสมัย มีประสิทธิผล และมีนวัตกรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็จำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม