ไทยยูเนี่ยน จัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานให้กับคู่ค้านายชาน ชู ชง กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวถึง หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน ให้กับคู่ค้าของบริษัท ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

15 กันยายน 2559, กรุงเทพ - ไทยยูเนี่ยน จัดอบรมเรื่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานให้กับคู่ค้าของ บริษัทกว่า 50 ราย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสำคัญ 12 ประการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบของไทยยูเนี่ยนด้านความรับ ผิดชอบทางสังคม และยังเน้นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบทางสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

นายชาน ชู ชง กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคลของไทยเนี่ยน กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยน คือการเป็นผู้นำอาหารทะเลที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก ซึ่งการจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ สิ่งนี้เป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะ เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก"