ไทยยูเนี่ยนเปิดบ้านต้อนรับ ASEAN CSR Network ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงาน


นายชาน ชู ชง กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นำเสนอข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานของบริษัท ให้กับคณะ ASEAN CSR Network

19 สิงหาคม 2559 สมุทรสาคร  ̶ ไทยยูเนี่ยน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ASEAN CSR Network ในโอกาสเข้าดูงานด้านแรงงาน โดยมีนายชาน ชู ชง กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนโยบายการดำเนินงานด้านแรงงาน ของบริษัท อาทิ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมนอกจากนี้ นายชาน ชู ชง ยังกล่าวถึง การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยพนักงานไทยและข้ามชาติ เพื่อเน้นการสื่อสารระหว่างพนักงานและบริษัท

นายชาน ชู ชง กล่าวต่อว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่เราได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานในการเลือกให้ไทยยูเนี่ยนเป็นแหล่ง ศึกษางานด้านแรงงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวทางที่เราดำเนินการอยู่เป็นไปในทางที่ถูกต้องและได้รับการ ยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติ เราหวังว่าแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยนจะเป็นตัวอย่างที่สามารถเป็น ประโยชน์ให้กับผู้แทนสมาชิก ASEAN CSR Network นำกลับไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่อไป