ไทยยูเนี่ยนแต่งตั้ง "มร. ชู ชง ชาน. ในตำแหน่ง "Head of Group HR" ดูแลผู้บริหารและพนักงานไทยยูเนี่ยนกว่า 46,000 คน ทั่วโลก


กรุงเทพฯ – 4 พฤษภาคม 2559, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก และเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลอันดับหนึ่งของโลก ประกาศแต่งตั้ง มร.ชู ชง ชาน ในตำแหน่ง Head of Group HR ขึ้นตรงกับนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“การมุ่งขยายการเติบโตธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจหลัก การพัฒนาและการดำเนินงานต่างๆ ในระดับสากลอย่างถ่องแท้ การแต่งตั้ง มร. ชู ชง ชาน ในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำถึงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่สำคัญของไทยยูเนี่ยน มร. ชง จะเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางการทำงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วทั้ง กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ดูแลผู้บริหารและพนักงานไทยยูเนี่ยน กว่า 46,000 คน หรือ 46 บริษัท ใน 4 ทวีป ทั่วโลก”

มร. ชู ชง ชาน ร่วมงานกับไทยยูเนี่ยน เมื่อปี 2539 โดยรับผิดชอบดูแลส่วนสายการผลิต และส่วนงานปฏิบัติการซึ่งรวมทั้งส่วนงานโลจิสติกส์และวางแผน วิศวกรรม การผลิต การควบคุมคุณภาพ และอื่นๆ มร.ชู ชง ชาน จบการศึกษาปริญญาตรี Construction Engineering Management จากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Oregon State University) ในปี 2538 และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2545

นอกจากนี้ จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้กำกับดูแลในส่วนงานปฏิบัติการของโรงงานไทยยูเนี่ยน (Thai Union Factory) ในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รวมถึงดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด

จึงมั่นใจว่าประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติของ มร. ชู ชง ชาน จะเป็นอีกกำลังสำคัญหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนให้เติบ โตอย่างยั่งยืนระยะยาวต่อไปในอนาคต”