ไทยยูเนี่ยน แสดงความชื่นชมต่อโครงการระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

24 มีนาคม 2559 – กรุงเทพ- บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แสดงความชื่นชมต่อกระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันริเริ่ม “โครงการร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับใน อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล”

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอม รับทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบังคับแรงงาน และ การใช้แรงงานเด็ก ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า “ไทยยูเนี่ยน ขอชื่นชมต่อการริเริ่มโครงการนี้ บริษัทเชื่อว่าการร่วมมือทำงานระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอันสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก รวมถึงการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อแรงงานที่ไม่เป็นธรรมและผิดจริยธรรมใน อุตสาหกรรมประมงทั้งไทยและสากล เราจะไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย สำหรับความร่วมมือขององค์กรนานาชาติไม่เพียงแต่จะสนับสนุนให้บริษัทและ องค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเรื่องที่ วิกฤติเหล่านี้ แต่ยังช่วยตรวจสอบความคืบหน้าที่เกิดขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีความยินดีที่มีหน่วยงานเอ็นจีโอเข้ามาร่วมทำงานในโครงการ นี้ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง สำหรับไทยยูเนี่ยน เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับเอ็นจีโอต่างๆ เช่น เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ สถาบันอิสสรา เพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของเรา”

ดร. แดเรี่ยน ยังกล่าวต่อว่า ความจำเป็นที่จะต้องขจัดการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก ให้หมดไปเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและ แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ที่เข้มงวด และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว

สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานนี้ ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ และแรงงานเด็ก อีกทั้งยังระบุถึงข้อบังคับทางกฎหมาย และกฎระเบียบด้านจริยธรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยน ยังเข้าร่วมภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค (UNGC) และได้ดำเนินโครงการแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

โดยในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา เราได้ยุติการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า 17 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับหรือขบวนการค้ามนุษย์ และยังได้ลดจำนวนเรือประมงไทยที่ทำธุรกิจกับเราจาก 2,000 ลำเหลือเพียง 400 ลำ เพื่อให้บริษัทสามารถดูแลสภาพการทำงาน และวิธีการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นตั้งแต่เรือประมงจน ถึงโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานที่ปฏิบัติงานกับเราและกับคู่ค้าของเราได้รับการ ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย