ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด-19 โรงงานยูโรเปียน ซีฟู้ด อินเวสต์เมนต์ โปรตุเกส

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าพนักงานคนหนึ่งภายในโรงงานยูโรเปียน ซีฟู้ด อินเวสต์เมนต์ โปรตุเกส ได้รับการตรวจและยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานคนดังกล่าวมีอาการไม่สบายในวันพุธที่ 20 โดยได้แจ้งห้องพยาบาลและถูกส่งตัวกลับบ้านทันที ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 พนักงานมีอาการเพิ่มมากขึ้น จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม และได้รับผลยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พนักงานที่ติดเชื้อคนดังกล่าวยังคงกักตัวและปัจจุบันยังไม่มีอาการรุนแรงใดๆ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการตรวจ ทางโรงงานได้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐในทันที และตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โรงงานได้ให้พนักงานจำนวนประมาณ 200 คนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ป่วยกลับบ้านทันที ซึ่งพนักงานเหล่านี้ไม่มีอาการแต่อย่างใด ทั้งหมดกักตัวอยู่ที่บ้านและจะได้รับการตรวจหาเชื้อเป็นลำดับแรก บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อทั้งหมดแก่ทางหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตนในขั้นตอนต่อไป

ทางโรงงานได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันโรงงานยังเปิดดำเนินการและปฏิบัติภายใต้คำแนะนำตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด อาทิ มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงานที่พนักงานได้สัมผัส เช่น บริเวณห้องล็อคเกอร์ บริเวณพักผ่อนของพนักงาน และในพื้นที่การผลิต ซึ่งได้ปฏิบัติคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐทุกขั้นตอน ทางโรงงานยังคงคุมเข้มในมาตรการกำจัดไวรัสต่างๆ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก การล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และเพิ่มการทำความสะอาดในทุกพื้นที่

เราจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com