ไทยยูเนี่ยน เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับที่ 7

26 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปีฉบับที่ 7 โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกยั่งยืนและมีจริยธรรมมากขึ้น

รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้หมายที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทั่วโลกของบริษัท หรือที่เรียกว่า SeaChange® นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมการทำงานทั่วโลกในโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® ทั้ง 4 โครงการ คือ แรงงานมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน รวมถึงการให้ข้อมูลล่าสุดในเชิงลึกเกี่ยวกับพันธกิจการจัดการปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยนและการรายงานความก้าวหน้าเรื่องแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง (VCoC)

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สำคัญในฐานะการเป็นผู้นำ สิ่งที่สำคัญคือ เราไม่เพียงต้องปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราให้ดีเท่านั้น แต่ต้องกำหนดมาตรฐานความยั่งยืนใหม่สำหรับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งเราทำงานเพื่อให้อุตสาหกรรมมีความโปร่งใส ยั่งยืน และมีจริยธรรม และความก้าวหน้าที่เราได้ดำเนินการในปี 2562 เป็นอีกหนึ่งขั้นที่แข็งแกร่งเพื่อไปสู่เป้าหมายต่อไป”

รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้มีการจัดทำในรูปแบบของไฟล์ PDF สำหรับผู้อ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานข้อมูลความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนจะมีการนำเสนอในเว็บไซต์ SeaChange® ตลอดทั้งปี

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 นี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) แบบทางเลือกหลัก (Core option) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Processing Sector Supplement: FPSS)

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “เราความภูมิใจกับความสำเร็จด้านความยั่งยืนของเราในปี 2562 เรามอบอาหารให้แก่โลกด้วยกุ้งที่มีการเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนเป็นครั้งแรก มีการเผยแพร่รายงานความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเราเป็นครั้งแรก และการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเรื่องความโปร่งใสด้วยการเชิญผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจสอบโครงการที่สำคัญบางโครงการของเรา เช่น นโยบายการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง และข้อตกลงที่ทำร่วมกับกรีนพีซ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายอีกมากที่เรายังต้องทำงานต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตลอดทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก”

ในฐานะที่บริษัทเข้าร่วมในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2562 นี้จะรายงานความก้าวหน้าประจำปีของไทยยูเนี่ยนต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในรายงานยังแสดงให้เห็นถึงโครงการสำคัญต่างๆ ที่สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในกลุ่ม Food Industry จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2562 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันอีกด้วย

สอบถามข้อมูลติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล์ wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงศ์ (ดิว)
อีเมล์ jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.84.668.8845