ชี้แจ้งข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี สาธารณรัฐกานา

บริษัทฯ ยืนยันว่ามีพนักงานได้รับการตรวจพบเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 โดยผลตรวจได้รับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี ได้ปิดตัวชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันที อีกทั้งได้มีดำเนินการสอบสวนและกักตัวพนักงานที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยมาตรการต่างๆ ดำเนินภายใต้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐ

ในระหว่างที่โรงงานปิดนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุขกานาในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อ ทั้งนี้บริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขกานาอย่างใกล้ชิดเพื่อรอรับรายงานผลการตรวจฉบับสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้ง บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันผลการตรวจของพนักงาน

ในฐานะผู้ผลิตอาหาร เราได้ดำเนินตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เราได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าและทางออกของโรงงาน มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากาก และให้พนักงานแจ้งทันทีหากมีอาการใดๆ รวมถึงการตรวจตราดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการดูแลพนักงาน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับผู้บริโภค ทางบริษัทฯ จะแจ้งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com