ไทยยูเนี่ยน จับมือ โซลาร์ดี คอร์ปอเรชั่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้โรงเรียนวัดเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายภาพ: แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสาคร

11 มีนาคม 2562, สมุทรสาคร – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชั่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนวัดเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลิตไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเขายี่สารนี้ เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการ CONNEXT ED โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคารเรียนชั้นประถมศึกษานี้ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3.25 กิโลวัตต์สำหรับใช้ในโรงเรียน ทั้งนี้จากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ค่าไฟของโรงเรียนต่อเดือนได้ลดลงเกือบครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

โรงเรียนวัดเขายี่สาร ตั้งอยู่ใกล้กับช่วงปลายของท่อส่งน้ำสาธารณะ จึงต้องใช้ปั๊มน้ำถึง 3 ตัว สำหรับปั๊มน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภคและใช้ในโครงการเกษตรของโรงเรียน ซึ่งการใช้สาธารณูปโภค น้ำ ไฟเหล่านี้ใช้งบประมาณโรงเรียนราว 50 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปี

นายเดชา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขายี่สาร กล่าวว่า “เราสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เราประหยัดได้ไปจ้างคุณครู หรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับนักเรียนได้มากขึ้น ผมต้องขอบคุณไทยยูเนี่ยนที่ให้การสนับสนุนและช่วยประสานงานกับทางบริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมาช่วยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับทางโรงเรียน”

นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว “เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษานี้ และขอบคุณไทยยูเนี่ยนที่ได้แนะนำเรากับทางโรงเรียนวัดเขายี่สาร ทำให้เราทราบถึงข้อจำกัดของทางโรงเรียน และยินดีอย่างมากที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถใช้ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์นี้สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย

นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราร่วมมือกับทางโซลาร์ ดี เพราะทราบว่าโซลาร์เซลล์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทางโรงเรียน ซึ่งไม่เพียงจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ และโครงการในลักษณะเช่นนี้ก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท หรือ SeaChange®

CONNEXT ED เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย และบริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึงไทยยูเนี่ยน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐ ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED จำนวนทั้งสิ้น 40 โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่ง ในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่หกติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล์ wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงศ์ (ดิว)
อีเมล์ jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.84.668.8845