ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล DRIVE AWARD 2019 จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ


บรรยายภาพ: นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและภาษีกลุ่มองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล DRIVE AWARD 2019 : Agro and Food Industry จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ

9 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ในสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล นวัตกรรมและความยั่งยืน และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ รางวัล DRIVE AWARD นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วโดยมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิสรรหาและพิจารณา โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้ง 7 สาขา ได้แก่ หน่วยงานชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 7 สาขา คือ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม, การเงิน, อุตสาหกรรมหนัก, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากรธรรมชาติ, การบริการ และเทคโนโลยี

นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและภาษีกลุ่มองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ไทยยูเนี่ยน ตระหนักดีถึงความสำคัญของการดำเนินงานในกรอบธรรมาภิบาลที่เคร่งครัด มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ตลอดจนการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท เรามุ่งมั่นทุ่มเทที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระด้บโลก ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ”

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133.3 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล์ wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงศ์ (ดิว)
อีเมล์ jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.84.668.8845