‘กินดี มีพลัง’ โภชนาการพื้นฐาน ที่เด็กไทยทุกคนควรมี ไทยยูเนี่ยน จัดเวิร์คช็อปติวเข้มความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมและเกมเกี่ยวกับอาหารการกิน ภายใต้แนวคิด “กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน” อย่างต่อเนื่องปีที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เครดิตภาพ: ไทยยูเนี่ยน

10 กันยายน 2562, กรุงเทพมหานคร - เมื่อคิดถึงเด็กๆ ในวัยเรียน เรามักนึกถึงการพัฒนาและการศึกษาหาความรู้ แต่พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและจะมองข้ามไปเลยไม่ได้ก็คือ โภชนาการที่ดีนั่นเอง การให้ความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับการกินและการเลือกกินอย่างถูกต้อง เป็นก้าวแรกสำหรับเด็กๆ ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้ยังส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวอีกด้วย

เวิร์คช็อปนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน” เริ่มต้นจากที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอาหารมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ตระหนักว่าอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ในวัยศึกษาเล่าเรียน การให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวัน การอ่านฉลากและเข้าใจผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ รอบ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรส่งเสริมสนับสนุน เวิร์คช้อป “กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง โรงเรียนเทพนรรัตน์ โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ และโรงเรียนวัดชีผ้าขาว จำนวนทั้งสิ้น 793 คน โดยมีนายพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรจากเพจ "เมื่อวานป้าทานอะไร?" ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมกับพี่ๆ ไทยยูเนี่ยนที่มาพร้อมกับกิจกรรมแสนสนุกตลอด 3 ชั่วโมง โดยแบ่งฐานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ออกเป็น 4 ฐาน เริ่มจาก

  • ฐานแรก กินดี จะเติบโตดี ประกอบด้วยการให้ความรู้ พร้อมวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจความสำคัญของอาหาร อันมีผลต่อการเจริญโตของร่างกาย
  • ฐานที่ 2 กินดี ต้องกินครบหมู่ เรียนรู้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และชี้ให้เห็นโทษของการทานอาหารไม่ถูกหลัก
  • ฐานที่ 3 กินดี พลังดีต้องเลือกเป็น เรียนรู้การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค อาหารที่ควรรับประทาน แคลอรี่ และสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละวันและในแต่ละช่วงวัย
  • ฐานที่ 4 กินดี ต้องทำเป็น ทำความเข้าใจวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามท้องตลาด และลงมือปรุงอาหารง่ายๆ แต่ได้สารอาหารครบถ้วน

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยยูเนี่ยน ไม่เป็นเพียงแค่ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลกที่ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก แต่เรายังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ และปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเวิร์คช็อปให้กับเด็กในวัยเรียน รวมถึงเด็กข้ามชาติในพื้นที่ชุมชน ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำเนินงานอยู่ เป็นหนึ่งโครงการที่เรามุ่งหวังในเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับการจัดเวิร์คช็อปในครั้งนี้ นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังสะท้อนความประทับใจที่เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับการเล่นเกมที่แฝงสาระ และที่ได้ลงมือทำอาหารด้วยตัวเอง รวมถึงยังอาจส่งผลพลอยได้เป็นการขยายผลบอกเล่าไปยังเพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133.3 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล์ wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงศ์ (ดิว)
อีเมล์ jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.84.668.8845