แบรนด์ของเรา

ไทยยูเนี่ยนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ทั้งประเภทบรรจุกระป๋องแช่เย็นและแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารที่อร่อย พร้อมปรุงได้อย่างง่ายดายและใช้เป็นวัตถุดิบได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคหลายล้านครัวเรือนทั่วโลก แบรนด์ที่เป็นที่นิยมของไทยยูเนี่ยนมีวางจำาหน่ายทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียและแปซิฟิก โดยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น

ด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราขยายส่วนแบ่งตลาดไปทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่ใส่ใจต่องานด้านนวัตกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน คุณภาพและมาตรฐานในการดำาเนินงาน ทำาให้แบรนด์ของเราอยู่ในตำาแหน่งที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน