ไทยยูเนี่ยน และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย

บรรยายภาพ: หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับชาวประมงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงขณะอยู่ในทะเล ในการอบรมเชิงปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจัดโดยไทยยูเนี่ยนและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่จังหวัดชุมพร (เครดิตภาพ: ผดุงศักดิ์ วัยวัฒน์/ไทยยูเนี่ยน)

28 มกราคม 2562, กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ITF) ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับชาวประมงกว่า 70 คนในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอบรมเทคนิคทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วิธีการตอบสนองสถานการณ์ที่มีอันตราย ต่อชีวิตขณะอยู่ในทะเล นอกจากนี้ชาวประมงแต่ละคนยังได้รับชุดปฐมพยาบาลสำหรับใช้ขณะอยู่บนเรืออีกด้วย

"ผมพบว่าการอบรมนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางการแพทย์ เราเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อน ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสำคัญอย่างมาก" นาย Kyaw Kyaw Myint แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์

นอกจากนี้ การอบรมยังครอบคลุมเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น แนวปฏิบัติด้านสุขภาพที่ดี รวมถึงวิธีการใช้บัญชีธนาคารในประเทศไทย

"โปรแกรมนี้ เป็นการจัดการเรื่องทั้งหมดที่เราพบในการตรวจสอบเรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของเราและนำไปสู่การปฏิบัติ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อชาวประมง กัปตัน และเจ้าของเรือ เรารู้ว่าการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเราต้องการช่วยชาวประมงให้มีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เราพบว่าเรือประมงส่วนใหญ่ไม่มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจกชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในงานอบรมนี้มีความเป็นไปได้สำหรับการช่วยชีวิตแรงงาน" ดร. แดเรี่ยน แบคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน "เมื่อคุณได้สอนทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัตได้จริงให้กับคนอื่น และพวกเขาสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อนั้นพวกเขาก็จะเห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้น"

บรรยาย: ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับชุดความปลอดภัยและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จัดโดยไทยยูเนี่ยน และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (เครดิตภาพ: ผดุงศักดิ์ วัยวัฒน์/ไทยยูเนี่ยน)

นอกจากการทำงานร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว ไทยยูเนี่ยนได้ทำงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้เกิดการรับรู้ในหมู่ชุมชนชาวประมง รวมถึงพันธมิตรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งไทยยูเนี่ยนได้ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในประเทศไทยจัดอบรมมาตั้งแต่ปีที่แล้วในจังหวัดตราด และปัตตานี

ในปี 2562 ไทยยูเนี่ยน มีแผนจะจัดอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกับคู่ค้าทั่วประเทศไทย

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 135 แสนล้านบาท (4.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 49,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณวิริยาภรณ์ โปษยานนท์
Head of External Communications – Corporate Communications Department
มือถือ: +66.96. 653.5542, +66.63.231.0385, +66.81.922.5135
อีเมล: Wiriyaporn.Posayanonda@thaiunion.com

คุณวิสาขา จันทกิจ
CSR communications – Corporate Communications Department
มือถือ: +66.81.845.7316
อีเมล: Wisaka.Chantakit@thaiunion.com