ไทยยูเนี่ยนขานรับวันสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลก

กรุงเทพฯ – 21เมษายน 2564 – ในวันที่ 21 เมษายน ของทุกๆ ปี ถือเป็นวันสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลก​ โดยสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทุกด้านของการพัฒนามนุษย์ ตามรายงานของยูเนสโกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด ทั้งในแง่ของการสร้างงานและสร้างรายได้

ที่ไทยยูเนี่ยน นวัตกรรมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร เพราะเราเเชื่อมั่นว่านวัตกรรมเป็นรากฐานของอนาคต และด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล" (Healthy Living, Healthy Oceans) เราจึงสร้างธุรกิจให้เติบโตและก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยความยั่งยืนจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไทยยูเนี่ยนสร้างศูนย์นวัตกรรม หรือ Global Innovation Centre ขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมคุณภาพระดับนานาชาติ ที่วิจัยและพัฒนาอาหารแห่งแรกๆ ในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางของการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพจากท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนทางเลือกที่มีรสชาติเหมือนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่า ไปจนถึงกระบวนการผลิตน้ำมันปลาที่สกัดเย็นเพื่อรักษาคุณของน้ำมันปลาเอาไว้

นวัตกรรมเหล่านี้ยังตอกย้ำเป้าหมายของบริษัทฯ ในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์พรีเมียมของคิงออสการ์ในตลาดอเมริกา ไปจนถึงซีเล็คท์ทูน่าอาฟเตอร์ยัม ที่ถูกออกแบบมาให้ถูกใจผู้บริโภคชาวไทย

ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยูเนี่ยนยังมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรักษาความความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ SeaChange® ของบริษัท เราได้ร่วมมือกับหลากหลายองค์กรในการผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ เช่น The Nature Conservancy (TNC) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน และยังได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการใช้ blockchain เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญได้อย่างปลอดภัย และมีการร่วมมือกับอีกหลายภาคส่วนในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำฟาร์มกุ้งอย่างยั่งยืนโดยใช้แอพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ