ไทยยูเนี่ยน ได้รับการยอมรับในงาน Responsible Business Award 2020 จากการทำงานขับเคลื่อน SDGs

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล SDG Impact Award จากงาน Responsible Business Awards 2020 จากความพยายามในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ภาพด้านบนเป็นกิจกรรมที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนี่ยน ดำน้ำเก็บขยะพลาสติก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® เพื่อให้แน่ใจว่าท้องทะเลมีความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อคนรุ่นหลัง

9 ตุลาคม 2563 กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับในงาน Responsible Business Award 2020 จากโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ไทยยูเนี่ยน ได้คว้ารางวัล SDG Impact Award จากการกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมชั้นนำและการดำเนินโครงการที่มีความสอดคล้องมากที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลนี้เป็นการยกย่องความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ยั่งยืนและยอมรับบริษัทที่มีการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์จากสหราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

คณะกรรมการชื่นชมไทยยูเนี่ยน จากการที่บริษัทมีการตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจมีผลต่อธุรกิจ และดำเนินการเพื่อจัดการเรื่องดังกล่าวโดยดำเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการยอมรับในเรื่องการเข้าใจถึงความเป็นไปได้และความสำคัญของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนคู่ค้าต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เช่นกัน

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนไทยยูเนี่ยน กล่าว “ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีความภาคภูมิใจในงานที่เราทำเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่มีการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ SeaChange®  มาปฎิบัติใช้ในปี 2559 และในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตอาหารทะเล ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมดและช่วยให้เราดำเนินงานสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ”

ปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 2 คือความมุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  ซึ่งการทำงานของบริษัทส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกพื้นที่ที่ธุรกิจของบริษัทได้เข้าไป  นอกจากนี้การทำงานด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ ไม่มากก็น้อย

ภายใต้ กลยุทธ์และนโยบายด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม การริเริ่มนำอาหารสัตว์ที่ผลิตจาก ฟีดไคน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมโปรตีนที่ยั่งยืนมาใช้ในฟาร์มกุ้ง แทนที่อาหารกุ้งที่ผลิตมาจากปลาที่จับมาจากท้องทะเล  การร่วมมือกับองค์กร Global Ghost Gear Initiative (GGGI) สร้างความตระหนักในเรื่องอุปกรณ์ประมงที่ถูกทิ้งเป็นขยะใต้ท้องทะเล และการช่วยเหลือมอบอาหารให้กับผู้คนและชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโควิด-19

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่หกติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล์ wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงศ์ (ดิว)
อีเมล์ jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.84.668.8845