ไทยยูเนี่ยนจับมือองค์กรประมงทูน่าว่าด้วยเรืออวนโลก ลงนามข้อตกลงร่วมกัน มุ่งส่งเสริมแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9 ธันวาคม 2559 กรุงเทพฯ — บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือองค์กรประมงทูน่าว่าด้วยเรืออวนโลก (World Tuna Purse Seine Organization: WTPO) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวางกรอบความร่วมมือและการประสานงานอย่างจริงจังในการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว    ซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมถึงการวางแนวปฏิบัติเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในการดำเนินงานและการนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

โดยทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้:

  • หารือ พัฒนา และกำหนดนโยบายในการจ้างงานอย่างมีศีลธรรม และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง การฝึกอบรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานบนท้องทะเลของอุตสาหกรรมประมงทูน่าด้วยเรืออวน;
  • ยอมรับและตกลงที่จะร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการได้จริง และประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมทั้งยึดมั่นในหลักการของความจริงใจและการดำเนินการอย่างยุติธรรมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการนี้ และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

“ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจและความมุ่งมั่นในการทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง และเดินหน้าอย่างจริงจังในการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและการจ้างแรงงานอย่างถูกกฎหมาย” ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ในการขจัดการใช้แรงงานทาสให้หมดไป ทั้งอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืน และสามารถพิสูจน์ได้ นั่นหมายความว่า ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชน ต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยยูเนี่ยน กับ WTPO ฉบับนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนที่สำคัญของความพยายามในการทำตามวัตถุประสงค์นี้” 


เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 1.25 แสนล้านบาท (3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 46,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม และมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu ,King Oscar, และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค, ฟิชโช เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation - ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่องมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าว จนส่งผลโดยรวมให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557  และในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่สามติดต่อกัน