ไทยยูเนี่ยน ต้อนรับผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน กลุ่มประเทศในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมแบ่งปัน องค์ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน

นายชาน ชู ชง กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน ต้อนรับผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานของกลุ่มประเทศในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม และไทย) ในการมาเยือนโรงงานของบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในการประชุม ทางบริษัทได้แบ่งปันองค์ความรู้นโยบายทางด้านแรงงานของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน โครงการการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และนโยบายการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงาน

(ภาพโดยไทยยูเนี่ยน/ธวัชชัย พันเดช)