ไทยยูเนี่ยน ยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นภายนอกทั้งหมดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 10 ธันวาคม 2558 – ไทยยูเนี่ยน ประกาศวันนี้ว่าภายวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางบริษัทจะยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (ล้ง) จากภายนอกทั้งหมด โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของไทยยูเนี่ยน การปรับปรุงนโยบายในครั้งนี้ก็เพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถควบคุมมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านแรงงานได้อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในสายการผลิต ไม่ว่าแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ จะปฏิบัติงานภายในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การที่บริษัทได้ตัดสินใจดำเนินการเช่นนี้ สืบเนื่องจากการทบทวนตรวจสอบคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราและการริเริ่มใช้ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ (Business Ethics and Labour Code of Conduct) ของเราที่มีผลมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบเราพบว่า เป็นการยากที่จะทำให้มั่นใจว่าสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นอิสระจะ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ได้อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด โดยเรายินดีให้โอกาสพนักงานในการมาทำงานกว่าหนึ่งพันอัตรา จากการที่เราเลิกใช้สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอิสระ

ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่เราได้ดำเนินแผนการย้ายสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้อง ต้นของผลิตภัณฑ์กุ้งเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานนับพันจะได้รับการว่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในสถานที่ๆ ปลอดภัย นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการขจัดแรงงานผิดกฎหมายไปจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล ไทยให้หมดไป เรามุ่งมั่นที่เป็นผู้นำการพัฒนาในอุตสาหกรรมของเรา และขอฝากไปยังผู้ประกอบการทุกรายให้ช่วยกันส่งเสริมการปฏิบัติต่อแรงงานที่ ดีและไม่ยินยอมที่จะให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด”

ทางด้านดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานกิตติคุณของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) เสริมว่า “การปรับนโยบายครั้งนี้ของไทยยูเนี่ยน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีและเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทใน การเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย และนำมาสู่การเปลี่นนแปลงของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนี้ การย้ายกระบวนการแปรรูปทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การบริหารของไทยยูเนี่ยน จะส่งผลให้ ไทยยูเนี่ยน สามารถดูแลสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานได้โดยตรง”

ทั้งนี้กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (pre-processing) ทั้งหมดของสมาชิกสมาคม รวมทั้งของไทยยูเนี่ยนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง ไทย (TFFA) ทุกรายไป

ในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ไทยยูเนี่ยน ถือว่าเรื่องการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็น ความรับผิดชอบของบริษัท การขจัดการล่วงละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้จาก การร่วมมือทำงานอย่างเข้มแข็งกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย