ไทยยูเนี่ยน ประกาศยุติการเข้าซื้อกิจการ Bumble Bee

กรุงเทพฯ - 4 ธันวาคม 2558 บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "TU" ขอประกาศวันนี้ว่าทางบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบริษัท Lion Capital ในการยินยอมร่วมกันยุติการเข้าซื้อกิจการ Bumble Bee Foods, LLC (เจ้าของแบรนด์ Bumble Bee Seafoods) ในสหรัฐอเมริกาและมีผลยกเลิกสัญญาการซื้อขายหุ้นโดยทันที

ก่อนหน้านี้ไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Bumble Bee Foods เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาทั้งทางไทยยูเนี่ยน และ Lion Capital ได้พยายามสนับสนุนชี้แจงถึงผลดีของการซื้อขายกิจการดังกล่าวโดยละเอียดต่อ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทางไทยยูเนี่ยน และ Lion Capital ได้สรุปว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เวลานานเกินกว่า ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า "เราได้ทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้การอนุมัติเข้าซื้อกิจการดังกล่าว แต่ในเวลานี้เราตระหนักว่าการจะได้รับอนุมัติคงเป็นไปได้น้อยเนื่องจากความ สลับซับซ้อนของกระบวนการ"

ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะมุ่งให้ความสำคัญต่อธุรกิจที่เรามีอยู่อย่าง เต็มที่ ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยน ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำตลาดอาหารทะเลในทวีปอเมริกาเหนือเช่นเดิมต่อไป"