ไทยยูเนี่ยนรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


บรรยายใต้ภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา) – ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาดและดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน นางเกศรา มัญชุศรี(ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มร.วายยัท ปาโก้ ลี (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร และนางสาว ปฐมาภรณ์ มากระดี นักวิเคราะห์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

มร.วายยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท เป็นตัวแทน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards” ประจำปี 2558 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Awards 2015” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพนักงานไทยยูเนี่ยนทุก คน อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารทั้งในแง่มุมของบริษัทฯ การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนในหลาย ๆ ด้าน เพื่อที่จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ชัดเจนและโปร่งใส ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา