ไทยยูเนี่ยน เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับที่ 6

2 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ — วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าของการดำเนินงานเชิงบวกในปี 2561 และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัท หรือที่เรียกว่า SeaChange®

รายงานเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 6 ของเราแสดงให้เห็นถึงพันธกิจและมาตรการของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยให้บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมทั้งหมด และยังบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก

รายงานฉบับนี้แสดงถึงรายละเอียดที่ไทยยูเนี่ยนกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาจากความท้าทายที่สำคัญในอุตสาหกรรมอย่างไร โดยการมุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในโครงการหลักทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ ความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน

"ความท้าทายที่ต้องเผชิญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนั้นมีนับไม่ถ้วน แต่ที่ไทยยูเนี่ยน เราเห็นว่าความท้าทายเหล่านั้นเป็นโอกาส โอกาสในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โอกาสที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทั่วโลก" นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนี่ยนกล่าว "ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าที่ไทยยูเนี่ยนดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน และรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง"

เรื่องความยั่งยืนเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของไทยยูเนี่ยน รายงานเพื่อความยั่งยืนในปัจจุบันจึงมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รายงานนี้เป็นฉบับแรกของเราในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด มีการออกแบบและจัดทำในรูปแบบของไฟล์ PDF สำหรับผู้อ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ รายงานฉบับปี 2561 ของเรานั้นมีเนื้อหากระชับกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ SeaChange® ที่กว้างขวางของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันข้อมูลมีความโปร่งใสมากขึ้น

รายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2561 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) แบบทางเลือกหลัก และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Processing Sector Supplement: FPSS)

"ปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความก้าวหน้าเชิงบวกด้านความยั่งยืน" ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนกล่าว "เริ่มจากการร่วมมือกับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) การเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าพันธกิจการจัดการปลาทูน่าแบบยั่งยืน ประจำปีครั้งแรก จนถึงการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ไทยยูเนี่ยนยังคงส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน"

ไทยยูเนี่ยนร่วมเป็นในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และรายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress COP) ของเราต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รายงานถึงความก้าวหน้าประจำปีของบริษัทในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของ UNGC ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ไทยยูเนี่ยนทำได้ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของบริษัทในการสนับสนุนเป้าหมายอื่นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2561 นี้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่นี่

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133.3 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณวิริยาภรณ์ โปษยานนท์
Head of External Communications – Corporate Communications Department
มือถือ: +66.96. 653.5542, +66.63.231.0385, +66.81.922.5135
อีเมล: Wiriyaporn.Posayanonda@thaiunion.com