เอเซียนแปซิฟิคแคน อบรมความรู้ดิจิทัลเบื้องต้นให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายภาพ: ผู้เข้าร่วมอบรมกำลังสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต ระหว่างการอบรมความรู้ดิจิทัลเบื้องต้น ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

4 เมษายน 2562, สมุทรสาคร – เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เพียงต้องเข้าใจในการใช้งานแต่จำต้องรู้ถึงวิธีการใช้ที่ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อช่วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เรามีการดำเนินงานอยู่ และบริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของไทยยูเนี่ยน โดยดำเนินธุรกิจผลิตกระป๋องเปล่าสำหรับบรรจุอาหาร ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลท่าทราย จัดอบรมความรู้ดิจิทัลเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ บรรยายโดย นายกฤษ จันทร์ขำ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การเข้าถึงสื่อและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล และสุขภาพดียุคดิจิทัล

นายสมศักดิ์ สมิทธิเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด กล่าวว่า “วันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เราต้องการส่งเสริมให้ผู้คนและชุมชนที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำเนินธุรกิจอยู่ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล และตระหนักถึงภัยอันตรายในสังคมดิจิทัล เพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เราหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้”

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณวิริยาภรณ์ โปษยานนท์
Head of External Communications – Corporate Communications Department
มือถือ: +66.96. 653.5542, +66.63.231.0385, +66.81.922.5135
อีเมล: Wiriyaporn.Posayanonda@thaiunion.com

คุณวิสาขา จันทกิจ
CSR communications – Corporate Communications Department
มือถือ: +66.81.845.7316
อีเมล: Wisaka.Chantakit@thaiunion.com