ไทยยูเนี่ยนประกาศรีแบรนด์ธุรกิจทั่วโลกภายใต้มาสเตอร์แบรนด์หนึ่งเดียวย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก

บรรยายใต้ภาพ (จากตรงกลาง) – คุณไกรสร จันศิริ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร (ขวา) และคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ร่วมฉลองสัญลักษณ์องค์กรใหม่ของไทยยูเนี่ยนพร้อมกันกับผู้บริหาร และพนักงานไทยยูเนี่ยนในแต่ละประเทศทั่วโลก


บรรยายใต้ภาพ – จากตรงกลาง , คุณไกรสร จันศิริ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร (ซ้าย) และคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับพนักงานไทยยูเนี่ยนกว่า 3,000 คน พร้อมกันนี้มีการถ่ายทอดสดงานดังกล่าว เพื่อให้พนักงานกว่าสี่หมื่นคนทั่วโลก เป็นประจักษ์พยานร่วมกัน
บรรยายใต้ภาพ – ทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากการเปิดตัวสัญลักษณ์องค์กรใหม่ โดยงานขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เรียงจากตรงกลาง คุณไกรสร จันศิริ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ คุณเชง นิรุตตินานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) มร.ยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) คุณชู ชง ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ซ้ายสุด) คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง (ที่ 2 จากขวา) และมร.เฟซอล เชียคห์ ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศรีแบรนด์ดิ้งธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม รวมถึงแบรนด์องค์กรใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม TUF เป็น “ TU”

นายไกรสร จันศิริ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ นายเชง นิรุตตินานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนี่ยน ได้ร่วมกันประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อวันศุกร์ที่18 กันยายน มาในงานที่ใช้ชื่อว่า “Becoming One: Rising to The Future” เพื่อร่วมฉลองโอกาสนี้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานบริษัทนับพันในกรุงเทพฯ และ อีกหลายสำนักงานในเครือพร้อมกันทั่วโลก

นายไกรสร จันศิริ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไทยยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานด้วยการเล่าถึงความเป็นมาของไทยยูเนี่ยนว่า “เราได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆ ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง ตั้งแต่ตอนนั้นผมได้มองว่าการจะเจริญเติบโตได้นั้น ปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือทัศนคติและมุมมองที่เหมาะสม จริงอยู่การทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความเต็มใจที่จะรับฟังผู้อื่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ก็สำคัญไม่แพ้กัน ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราก้าวมาถึงจุดนี้ในวันนี้”

ทางด้านนายเชง นิรุตตินานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวสะท้อนถึงความภูมิใจในความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะของพนักงานไทยยูเนี่ย นทุกคนว่า “พวกเขาคือส่วนที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จในตลาดต่างประเทศ เราร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วม มือในการทำงานที่ยั่งยืนเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน คุณสมบัติเหล่านี้ได้ส่งผลให้เราเป็นผู้นำตลาด ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นในการทำงานที่ให้กับไทยยูเนี่ยนและมา โดยตลอด”

ส่วนนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปท้ายว่า “กิจการเราได้เติบโตไปทั่วโลก จากมุมมองของเราๆ มองเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ธรรมชาติ พนักงาน และมนุษยชาติไปพร้อมกันยิ่งใหญ่ ไทยยูเนี่ยนพร้อมจะเป็นผู้นำที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นั่นคือการสร้างความสมดุลในสองด้านนี้ และทำหน้าที่ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยความมุ่งมั่น และจริงใจ เพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทรและประชากรของโลกอย่างแท้จริง

“การรีแบรนด์ของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าการ บูรณาการและความโปร่งใสในงานอุตสาหกรรมนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากร และส่งผลให้เรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงใน อุตสาหกรรมอาหารทะเล”

“การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เราสื่อสารถึงขนาดที่แท้จริงของกิจการของ องค์กรของเราต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงานใหม่ ไปจนถึงผู้ลงทุน ช่วยให้เราให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้บริโภค ช่วยสร้างสมดุลการทำงานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และ ที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้เราบริหารจัดการทรัพยากรอันมีค่าได้ดียิ่งขึ้น สรุปคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต”

วิสัยทัศน์องค์กรใหม่ของไทยยูเนี่ยนคือ “การเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความเชื่อถือที่สุด ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเราเชื่อมั่นว่าการเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และสร้างความแตกต่างที่ดีให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ”

นายธีรพงศ์กล่าวสรุปว่า “วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรของเราได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเจริญ เติบโตมาเกือบสี่ทศวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะให้ครอบครัวไทยยูเนี่ยนของเราแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม ด้วยการยึดถือตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ”

นอกจากนี้ในงานเดียวกันทางผู้บริหารทั้งสามท่านก็ได้ร่วมกันเปิดตัวภาพ อัตลักษณ์ หรือโลโก้ขององค์กรตัวใหม่ที่การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากมหาสมุทร เป็นสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไปข้างหน้า ความพลิ้วไหวดุจสายน้ำ และ พลังอันสุขุม สะท้อนคุณลักษณะที่ไทยยูเนี่ยน ปรารถนา ภาพอัตลักษณ์องค์กรใหม่ที่ทันร่วมสมัยนี้ยังสะท้อนความภูมิใจในความเป็นไทย ของบริษัท ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังบวก

สำหรับโครงการรีแบรนด์ดิ้งนี้ บริษัทให้ความไว้วางใจให้บริษัทแลนดอร์ อัสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการทำแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาดำเนินการเป็น ที่ปรึกษาในรายละเอียดทั้งหมด