ทียูเอฟเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่2/2558 กลับสู่สภาวะปกติ สถานะทางการเงินดีขึ้น ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.32 บาทต่อหุ้น


  • ยอดขายรวมของกลุ่มประจำไตรมาสอยู่ที่ 30,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของเมอร์ อไลอันซ์ (MerAlliance) คิงออสการ์ (King Oscar) และโอไรออนซีฟู้ด (Orion Seafood) ซึ่งทียูเอฟได้เข้าควบรวมกิจการเมื่อเร็วๆนี้
  • อัตรากำไรขั้นต้น ใน 2Q58 เพิ่มขึ้น 22.5% เป็น 16.9% จาก 13.8% ในไตรมาสที่แล้ว
  • ผลกำไรสุทธิ ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • เงินปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก

กรุงเทพฯ - (13 สิงหาคม 2558) - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ รายงานผลประกอบการอันแข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2558 เนื่องจากยอดขายรวมของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 30,642 ล้านบาท รวมทั้งอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรขึ้นต้นที่ปรับดีขึ้น นอกจากนั้นการรวมผลการดำเนินงานของกิจการที่ทียูเอฟเข้าซื้อเมื่อเร็วๆนี้ (เมอร์อัลไลอันซ์ คิงออสการ์ และโอไรออนซีฟู้ด) ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรขั้นต้นได้ฟื้นตัวขึ้นอย่าง แข็งแกร่ง ทั้งที่เผชิญกับสภาวะตลาดที่มีความท้าทายรวมทั้งค่าเงินยูโรอ่อนค่าอย่าง รุนแรงจากปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.9 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ที่ร้อยละ 13.8 และ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 16.1 อัตรากำไรที่เข้มแข็งเป็นผลมาจากตราสินค้าของบริษัทและการฟื้นตัวของค่าเงิน ยูโรเทียบกับค่าเงินบาท

ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 4.2 ในระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีที่บริษัทตั้งไว้

หลังจากช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 ซึ่งมีความท้าทายอย่างรุนแรงจากความผันผวนของค่าเงิน ผลประกอบการของบริษัทได้กลับมาสู่ในสภาวะปกติ ทั้งในส่วนเป้าหมายยอดขายและอัตรากำไรต่างๆ ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้น ภาระผูกพันทางการเงิน ในส่วนของอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ยังคงลดลงไปถึงจุดต่ำสุด (0.68x) ในหลายปีที่ผ่านมา สภาวะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินอันแข็งแกร่ง สำหรับโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ยอดขายของบริษัทมาจาก ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยมีสัดส่วนร้อยละ 42 ของตลาดทั้งหมดทั่วโลก ตลาดยุโรปร้อยละ 31 ตลาดในประเทศร้อยละ 8 ตลาดญี่ปุ่นร้อยละ 6 เและตลาดอื่นๆ รวมร้อยละ 13 ภาพรวมสัดส่วนยอดขายมาจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจปลาทูน่ามีสัดส่วนยอดขายเท่ากับร้อยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด กลุ่มธุรกิจกุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกุ้ง ร้อยละ 27 กลุ่มธุรกิจปลาแซลมอน ร้อยละ 8 กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 7 กลุ่มธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล ร้อยละ 6 และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร้อยละ 12 โดยทั่วไปสัดส่วนเหล่านี้ค่อนข้างคงทีในปีนี้ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนยอดขายจากตราสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายทั้งหมด (เทียบกับร้อยละ 41.3 จากปีที่แล้ว) และสัดส่วนที่เหลือมาจากยอดขายจากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงน่าพึงพอใจ ทั้งๆที่มีความท้าทายจากความผันผวนของค่าเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนั้น

"ยิ่งไปกว่านั้น คุณค่าของการลงทุนในบริษัทยุโรประดับแนวหน้าเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกของเรา และยังได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลการดำเนินงานอันเข้มแข็งของบริษัท เหล่านั้นในสองสามไตรมาสที่ผ่านมา รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง และการเจริญเติบโตท่ามกลางสภาวะตลาดที่รุนแรง" นายธีรพงศ์กล่าว

"ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าต่อไป เรายังคงมุ่งเน้นที่จะเติบโตจากธุรกิจภายใน (Organic growth) ด้วยผลิตภัณฑ์หลักต่างๆ และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ธุรกิจทั่วโลกของเรายังคงขยายขอบเขตต่อไป และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำรายได้ให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ"

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกที่ 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.04 บาท ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และจะขึ้นป้าย XD ในวันที่ 25 สิงหาคม นี้