"TUF" โชว์ผลงาน 6 เดือนแรก ทำกำไรสุทธิ 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% สวนกระแสเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา ยังเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่อง