ทียูเอฟ เปิด "ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์" แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความพร้อมด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชน

กรุงเทพฯ, 16 สิงหาคม 2556 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลชั้นนำระดับโลก เปิดตัวศูนย์ "ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์" แห่งแรก ณ โรงเรียนวัดศรี สุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบพื้นฐานทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กไทยและเด็กข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย

"ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์" ถือเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน  ที่ทียูเอฟริเริ่มขึ้นจากปรัชญาด้านความยั่งยืนที่มุ่งช่วยพัฒนาสังคมและการศึกษาของเยาวชน นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยในภาพรวม โดยทียูเอฟสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ในโครงการนี้ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี นำร่อง ณ โรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร คือ โรงเรียนวัดศรีสุทธารามที่เปิดตัวในวันนี้ ส่วนอีกแห่งที่โรงเรียนวัดศิริมงคลจะเปิดตัวในปีนี้

นายฤทธิรงค์  บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า "ด้วยวิสัยทัศน์และปรัชญาด้านความยั่งยืนของทียูเอฟ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคแล้ว เรายังมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและการศึกษาของเยาวชน  โครงการ "ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์" แห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและแผนเชิงรุกของเราในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร"

"ในฐานะบริษัทไทยที่เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำระดับโลก และมีพนักงานรวมกว่า 32,000 คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทียูเอฟตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป และยินดีที่ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม"

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดตั้ง "ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์" เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือแอลพีเอ็น หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานข้ามชาติโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงเยาวชนทั้งไทยและข้ามชาติที่มีความต้องการด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันสำหรับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข นอกเหนือจากโครงการนี้แล้ว ทียูเอฟก็พร้อมที่จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทย

นายสุปรีชา จำปาสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทราราม กล่าวว่า "ทางโรงเรียนรู้สึกยินดีที่โรงเรียนวัดศรีสุทราราม ได้เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนนำร่องสำหรับจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน หรือ ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์  เพื่อที่จะผลักดันให้การดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่ทางการศึกษาและสังคมให้แก่เด็ก โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ" นายสุปรีชากล่าวปิดท้าย