ไทยยูเนี่ยน สนับสนุนวิถีการตกปลาอย่างยั่งยืน ของชุมชนบางสน จ.ชุมพร

นายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้กับชาวประมงพื้นบ้านที่ชนะเลิศในการแข่งขันการตกปลาที่อ่าวบางสน จังหวัดชุมพร

17 พฤศจิกายน 2559 ชุมพร ― บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่สุดของโลก สนับสนุนกิจกรรมการตกปลาของชุมชนบางสน ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ตำบลบางสน จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวิถีการจับปลาอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นการช่วยกระจายรายได้ในท้องถิ่น

นายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของไทยยูเนี่ยน กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่ไทยยูเนี่ยนจะผลักดันเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) อันได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน”

เราทำงานร่วมกับชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนเงินทุนสำหรับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะขับเคลื่อนคุณค่าเชิงบวกสำหรับสังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่น

คุณสมโชค พันธุรัตน์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวตำบลบางสน กล่าวว่า “สำหรับภาคธุรกิจอย่างไทยยูเนี่ยนได้เข้ามาช่วยเติมเต็มกระบวนการของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติของตำบลบางสน เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับไทยยูเนี่ยนมา 4 ปี โดยเริ่มจากกระบวนการของการจัดเก็บข้อมูลอาหารทะเลและสัตว์ทะเล รวมถึงเรื่องทรัพยากร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และความยั่งยืนของแหล่งอาหารในจังหวัดชุมพร”

รับชมวีดีโอกิจกรรมที่นี่